Get Adobe Flash player

“Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacija” – savanoriška organizacija, vienijanti interneto paslaugų teikėjus, skatinanti interneto paslaugų pažangą.


Asociacijos veiklos tikslai:

  • skatinti informacinių technologijų plėtrą;
  • sudaryti sąlygas interneto paslaugų teikėjams aktyviai bendradarbiauti  integruojant internetą;
  • kartu spręsti bendras interneto paslaugų teikėjų problemas;
  • dalyvauti įvairiuose projektuose bei konkursuose;
  • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio interneto teikėjų bei visuomeninėmis organizacijomis;
  • susikurti galimybes aktyviai dirbti konkurencinėje rinkoje.

  Ateities perspektyvos :

  • savarankiškai perkamas tarptautinio interneto srautas iš operatorių užsienyje;
  • tarpmiestiniai plačiajuosčio ryšio sujungimai visoje Lietuvoje;
  • sėkminga konkurencija su respublikiniais interneto paslaugu teikėjais;
  • IP televizijos sparti plėtra Lietuvoje ir užsienyje.


Aktuali informacija